Нашата зала

Тук провеждаме курсовете по Тета лечение, работните си срещи, както и други семинарни обучения.
Разполагаме и с кристално легло, с което човек може да си направи кристална баня.