Нежна Биоенергия

Институтът по Нежна Биоенергия е посветен на запазването на работата на Ева Райх, осигурявайки обучение, тренировки и терапии по метода за подобряване на здравето на всички възрастови групи.

Програмата на института включва: лекции, семинари, удължени обучения под надзор; публикации, включително книги и аудио-визуални материали; присъствие във Фейсбук и Ютуб. За момента програмата се води в САЩ, Латвия, Полша, Гърция, Литва и Испания. Материалите са преведени на китайски, полски, гръцки, латвийски и испански език.

Методът е обучителен и терапевтичен, съчетаващ вербална и телесна терапия. Нежната част се отнaся до ролята на терапевта, който подхранва тялото с докосване и словесна намеса, без да пресира клиента.

През 20-те години на миналия век Вилхейм Райх (1897 – 1957) бил съдружник на Зигмунд Фройд във Виена. Като такъв започнал да изследва телесните спомени и когнитивните процеси, наблюдавал тялото, за да види как то изразява това, за което говорел човекът. Усещайки в него стегнат мускул, той просто се пресягал и го докосвал. Често при допира човекът изпитвал емоционално облекчаване и се разплаквал, или пък се сещал за сцена от живота си, свързана с насилие.
Той открил, че травмата и злоупотребата били причина за умствена и физическа броня. Освобождаването от тази броня улеснявало завръщането към нашата вътрешна същност за да можем да освободим животворната енергия.
Използвайки този процес дълги години, Райх станал пионер в обединението на когнитивната терапия и телесната памет. Станал реформатор, вярвайки че „Това, което учим от пациентите и което е унищожително за човечеството, трябва да бъде приложено в социалните структури, за да се създаде общество от здрави хора“.

Ева Райх е дъщеря на Вилхелм Райх. Тя го наблюдавала как работи с бебета и деца и неговия подход да докосва едвам кожата, водел до бликането на енергията отвътре навън. При по-силовите масажи енергията тече отвън навътре. В резултат на наблюденията над баща ѝ и чрез работата си с недоносени бебета в Харлемската болница (от 1951 до 1952 г.), Ева развива масажът „Докосването на Пеперудата“. От 1975 г. води работни семинари по целия свят, продължавайки да разпространява тези техники.

В днешно време Ричард Овърли е човекът, който продължава тяхното дело. Той става автор на материали по темата. Създава Институт за Нежна Биоенергия в Северна Каролина.

 

Същност на метода

Образуване на броня и излекуването ѝ
„Процесът, чрез който преминаваме от свободния поток на живота през травма, натрупвайки по този начин слоеве защита, е процес на развитие, обясняващ как сме станали тeзи, които сме в момента.“

Жизнената енергия присъства навсякъде около нас и във всяко живо същество. Тя пулсира, разширява се и се свива, променя вибрациите и обема си, в зависимост от чувствата, които преживяваме. Изживяваме тази животворна енергия чрез потока на емоциите и усещанията си. Емоцията не е идея, а израз на енергията, нещо, което се движи. Нашата нужда да обичаме и да бъдем обичани е част от пулсацията на енергията.

От зачеването до текущия момент ние преживяваме травми, които влияят върху движението на енергията. Като резултат развиваме броня, обикновено несъзнателно, за да защитим себе си. Функцията на бронята е да осигури оцеляването ни. Страничен резултат от нея обаче е намаляването на потока жизнена енергия. Бронирането ни може да е под формата на вербална, телесна или енергийна защита. Целта е да сме защитени от повтарянето на травмата, или ако тя така или иначе си се случва – от емоциите, които тя предизвиква.

Решението да се защитим с поредния слой броня ни пречи да изпитваме пълното удоволствие от живота сега. Процесът, чрез който преминаваме от свободния поток на живота през травма, натрупвайки по този начин слоеве защита, е процес на развитие, обясняващ как сме станали тези, които сме в момента.

Целта на Нежната Биоенергия е да позволи на индивида да идентифицира механизмите на самозащита, да излекува съзнателните или несъзнателните спомени и да възстанови естествения поток жизнена енергия. Този процес може да включва разговор или нежно докосване, чрез които вътрешната енергия, емоционалното здраве и възстановяването на спомените се пренасят в сегашния момент.
Нежната Биоенергия включва работа с всички аспекти на индивида: мисловен, физически, емоционален, духовен. Това не е само терапия на тялото. Има специални области в тялото, към които терапията е насочена, където споменът може да е блокиран. Травматичните или дори радостните преживявания е възможно да са потиснати и недостъпни за нас заради болката и неприемането от другите. В сегашния момент ние поддържаме това потискане на спомените и чрез нежната биоенергия можем да се върнем до най-ранните и дълбоки преживявания, запазени в клетките на тъканите.

Нежната биоенергия е като чадър, под който много целебни и обучителни възможности са достъпни за нас, ако следваме основните принципи и сме внимателни към процеса. Имайте предвид, че терапевтът и клиентът споделят равно участие! Елементът на обучение присъства наравно с този на терапията. Фокусът на Нежна Биоенергия е да възстанови естествения поток на жизнена енергия чрез:
 
– Прилагане на техниките веднага, щом настъпи травма, за да се избегне необходимостта от терапия години по-късно;
– Помощ на човек след настъпването на травмата за лечение на спомена от нея, държан в тялото години.

 

Жизнена енергия

Радостта и гнева ни разширяват, докато тъгата, страхът и болката ни свиват. Нуждата да даваме и получаваме любов е част от пулсацията на жизнената енергия.

 

Травма

От зачеването ние преживяваме травми, които променят жизнения ни поток. Примери за травма могат да включват: проблеми с зачеването (желано или нежелано), проблеми в утробата (болест или емоционални проблеми на родителите), проблеми при раждане (трудно раждане, анестезия, секцио, разделяне с майката след раждане); сексуална, физическа, емоционална или духовна злоупотреба; операции, болести, наранявания; наркотична или алкохолна злоупотреба; смърт и други конфликти на разделение. Важно е да се разбере, че травмата е уникална за всеки човек. Това, което един преживява като травма, може да не е травмиращо за друг.

 

Енергийна самозащита – броня

Като резултат от преживяването на травма, човек може да се обвие в броня, за да се предпази от болезнени събития или емоциите от случването им. Бронята е сборът от всички начини, по които предпазваме себе си в живота. Когато сме били деца понякога инстинктивно сме се обграждали в броня, за да оцелеем. Тази енергийна самозащита спира жизнената енергия, като ѝ пречи да тече свободно. Бронята и травмата са свързани, а споменът за травмата се запазва в тялото. Защитата може да се прояви в повтаряеми модели на поведение, лошо здраве, болезнени и стегнати мускули, липса на енергия и емоционален стрес. Някои травми като подлагането на хирургическа операция, може да не доведе до броня, но все пак да намали жизнения поток.