Тета сесия

С една Тета сесия, човек може да промени онзи аспект в живота си, който е проблемен и трудно решим. Чрез практиките на Тета лечението може бързо и лесно да се стигне до дълбините на подсъзнанието. Там се намират емоционалните блокажи и моделите на ограничаващите убеждения. По време на сесията се променят старите програми и се пренаписват новите, желани от вас, които ще ви помогнат да постигнете целите си. Катина Груева провежда тета сесия

Ако ви притеснява здравословен проблем, по време на сесията, ще се проявят програмите, довели до неговото създаване. След промяна на тези негативни вярвания, здравословното състояние се подобрява.

Бих искала да отбележа, че Тета лечението не се ограничава единствено и само в сферата на здравето. То би могло успешно да помогне във всяка област на живота, в която човек изпитва затруднение и неспособност да реши своя проблем. Когато чувствате, че „тъпчете на едно място“ или „в нищо не ви върви“, икономически сте „затънали до гуша“ и не виждате „светлина в тунела“ и самотата е ваш спътник, това значи, че у вас работи негативна програма или вярване, коeто чрез Тета метода може да се открие и да се промени в положителна насока. Важно е да се отбележи, че при него всеки сам поема отговорността за своето състояние и за последствията от своите решения.

За разлика от познатите до сега методи, методът Тета не изисква дългогодишно посещение при терапевт, а с няколко сесии проблемът се решава. Целта на метода е да се помогне на човек възможно най-бързо и резултатно, без да става зависим от терапевта.

Освен чрез личен контакт, методът Тета работи успешно по телефон или skype, тъй като за Създателя на Всичко, Което Е НЕ съществуват ограниченията на времето и пространството.

Тета сесията е с продължителност между един час и час и половина. Предварително не може да се определи колко сесии са необходими. Това се случва в процеса на работа. Тета методът подобрява здравословното състояние и качеството на живота, но в никакъв случай не замества медицинската помощ.

Запишете си час за сесия като натиснете тук