Банер със снимка на Катина Груева - Тета лечение - Theta healing - тета хилинг България
Основен ДНК 1 курс - 28 - 30 юни

Чрез методът Тета лечение® се научаваме да проникваме в нивата на нашето подсъзнание. Там се съхраняват спомените, чувствата и усещанията ни, които управляват нагласите, убежденията и нашето поведение. Независимо дали вярванията ни са възпитавани в нас от родители, собствен опит или традиции, те подсъзнателно въздействат върху живота ни. Там ще намерим причините за проблемите си, а така също и пътеките за преодоляването им.

Името на метода – Тета лечение произлиза от мозъчната честота Тета. Тя варира от 4 до 7 трептения в секунда. Това състояние на мозъка се наблюдава при заспиване, сънуване и при много дълбока релаксация.

Същността на метода е съзнателно да влезнем в Тета състояние и да се свържем с по-високото съзнание, което е вътре в нас и също така ръководи цялото Творение. Може да се нарече Бог, Христос, Безусловна любов, Създател, Буда и т.н.

Също така в това състояние прозираме силата на думите и мислите и събуждаме интуитивните си способности. Използваме свободната си воля, за да променим ограничаващите ни убеждения.

Овладяването на техниките на метода е достъпно за всеки един търсещ човек, независимо от пол, възраст, религия и социално положение.

Методът е разработен и практикуван от Ваяна Стайбъл. Тя е художничка, писателка и благодарение на нейната естествена харизма и състрадание към нуждаещите се, тя се определя като интуитивен учител. Посветила се е да разпространява този метод по света. Ваяна е обучила практикуващи и учители, които работят в над четирийсет страни.