Книги

Книги, които си заслужава да се прочетат!

Ваяна Стайбъл

1. Тета Лечение

Книга тета лечение от Ваяна Стайбъл

Запознайте се с една от най-мощните техники за енергийно лечение в света!

Автор: Ваяна Стайбъл
Година: 2012
Издателство: Аратрон

“Тета-лечението е процес, който води до физическо, психично и духовно изцеление чрез насочена молитва към Създателя. Той с готовност ни дава това изумително познание, което сега и вие можете да получите. То промени моя живот и живота на много други хора. Има само едно задължително условие да овладеете тази техника: трябва да вярвате в Създателя на Всичко, Което Е. Системата Тета-лечение не принадлежи към никоя религия. Всеки, който искрено вярва в Бог или Творящата сила, може да я постигне и да я използва.”
Ваяна Стайбъл

През 1995 г. Ваяна Стайбъл, самотна майка на три малки деца, се разболява тежко. Изпробва всичко, което могат да й предложат официалната и алтернативната медицина, но напразно. Накрая опитва една проста техника, която дотогава е прилагала в практиката си като ясновидка, и оздравява почти мигновено. Изумена от това, Ваяна започва да прилага тази техника на сеансите със своите клиенти и вижда как те един след друг оздравяват по чудотворен начин.

След дългогодишна практика с хиляди клиенти Ваяна установява нещо още по-вълнуващо – че може да обучава други хора на тази техника. Сега и вие можете да се научите как да въведете мозъка си в състояние Тета и да установите връзка с творящата енергия, която движи всичко на този свят.

От тази книга ще разберете:

 • Как да работите с чувствата и убежденията, за да промените начина си на мислене, който води до болести.
 • Кои са Седемте нива на съществуване и как да установите връзка с най-висшето ниво на любовта и енергията на Всичко, Което Е.
 • Как да развиете способността да се променяте на всички нива – физическо, умствено, емоционално и духовно – като работите със Създателя на Всичко, Което Е.
 • Как да сканирате и отваряте психичните центрове.
 • Как да използвате интуитивната анатомия за самолечение и работа с други хора.
 • Как да взаимодействате с новите Деца на дъгата, които вече идват на Земята и заемат своето място сред нас.

2. Тета Лечение за Напреднали

Книга Тета лечение за напреднали от Ваяна Стайбъл

Използвайте силата на Всичко, което Е!

Автор: Ваяна Стайбъл
Година: 2013
Издателство: Аратрон

Тета лечението е процес, който води до физическо, психично и духовно изцеление чрез насочена молитва към Създателя. С Негова помощ можете да промените себе си на всички нива и да помогнете на много хора да постигнат съвършено здраве и благосъстояние!

В първата си книга Ваяна Стайбъл, основателка на системата Тета лечение, представя тази изумителна лечебна техника и описва основните процеси за работа с нея. Въз основа на опита си от хиляди проведени сеанси, при които са постигнати забележителни успехи при лечението на клиентите, както и в резултат на информацията, получена от инструкторите, които обучава, в тази втора книга Ваяна предоставя едно още по-задълбочено изследване на техниките и процесите, които се използват в Тета лечението, след като практикуващият е работил известно време и е натрупал практически опит. Тук е събрана информацията от курсовете за работа с ДНК за напреднали от Първо и Второ ниво и подготовката за Трето. Ваяна дава подробно ръководство за работа с убежденията, чувствата и издирването на стари ограничаващи ни модели, както и по-детайлна информация за седемте нива на съществуване, които ни позволяват да установим връзка с най-висшите измерения на любовта и енергията на Всичко, Което Е.

3. Тета Лечение Болести и Разстройства

Книга Болести и Разстройства от Ваяна Стайбъл
Автор: Ваяна Стайбъл
Година: 2015
Издателство: Аратрон

Това ръководство за интуитивно лечение на заболяванията продължава поредицата „Тета лечение” и „Тета лечение за напреднали”, която ни запознава с тази удивителна лечебна техника и нейното широко приложение в глобален мащаб. Това е идеалният справочник за тези, които вече са запознати с процесите, описани подробно в „Тета лечение”. Тя съдържа всички програми, системи от убеждения и интуитивни прозрения, които се асоциират с определени болести и разстройства. Освен това са включени медицински описания на заболяванията, с които Ваяна е работила в над 47 000 лечебни сеанса, и различните начини за интуитивното им лечение. Авторката изброява също много лекарства, добавки и терапии, доказали ползата си при лечението на различните заболявания. За ваше улеснение всички описани болести и разстройства са подредени по азбучен ред.

Днес разполагаме с голям брой научни доказателства в полза на факта, че токсичните емоции допринасят за развитието на болестите. Все повече хора осъзнават, че емоциите, чувствата и силата на мисълта са директно свързани с физическото ни здраве и че за да постигнем оптимално здраве, трябва първо да променим начина си на мислене. Тази книга може да бъде настолен справочник за хората, работещи в областта на здравеопазването и алтернативната медицина, и за всеки, който се занимава с енергийно лечение. Тя разкрива нов и революционен начин за лечение на много болести и разстройства и е ценен принос към новата парадигма, навлизаща в света на лечението.

4. Тета Лечение Нивата на Съществуване

Книга Седемте нива на съществуване от Ваяна Стайбъл

Разкрийте видимите и невидимите сили, които определят измеренията на тази Вселена и цялото Творение отвъд нея.

Автор: Ваяна Стайбъл
Година: 2016
Издателство: Аратрон

Създадена от Ваяна Стайбъл през 1995 г., системата Тета-лечение използва мозъчните Тета вълни – за които преди се вярваше,че са достъпни само по време на дълбок сън и медитация – за да се свърже с енергията на Всичко, Което Е, съзидателната енергия във всичко съществуващо, и да наблюдава лечението и промяната на ограничаващите убеждения. Тази книга очертава философията и предназначението на всяко от седемте нива на съществуване и ще обогати познанията на всички практикуващи, които вече споделят вълшебството от преживяването на енергийната работа и лечение.

Ваяна представя вълнуваща нова концепция за разбирането как и защо работи Сътворението на физическо и духовно ниво и как това е свързано с нас самите на всички нива. Тя ще ви преведе през измеренията, които са в основата на самия живот, и ще ви покаже как да възприемате тези космически сили в цялото им великолепие и как да използвате техните конкретни енергии за лечение и духовно развитие. Нивата на съществуване са достъпни за всеки от нас, така че да ги разберем и използваме за доброто на всички.

Задълбочете своето разбиране на Тета-лечението и седемте нива на съществуване, като научите повече за системите от вярвания, силите и лечебните възможности на всяко от тях:

 • Нивото на Създателя на Всичко, Което Е – енергията, която преминава през всички видими и невидими неща;
 • Нивото на Законите, които формират тъканта на Вселената;
 • Нивото на Божествените същества;
 • Нивото на света на духовете;
 • Нивото на физическия свят, където живеем ние;
 • Нивото на витамините, растенията, дърветата и елементалите;
 • Нивото на минералите, кристалите, почвата и камъните – всички елементи, които създават Земята в нейната първоначална форма.

Милена Нейкова Врахорити

5. Познай себе си и оздравей!

Книга Познай себе си и оздраевй! на Милена Нейкова

Разбирате ли морала на лечителя?

Автор: Милена Нейкова-Врахорити
Година: 2018
Издателство: Катина Груева ЕООД

Текстът е изпълнен с много интересни примери, както от личната практика на авторката, така и от опита на утвърдили се лечители – Лидия Ковачева, Петър Димков, Жоао де Деус и други.

Във втората част на книгата Милена повдига лекичко завесата, която „невидимият“ свят е спуснал пред нас, за да ни запознае с материалния израз на енергията. Публикувани са енергийни сфери, орбсове, мисъл-форми, ангели, духове и същества. Заедно с положителните енергии са споделени снимки на негативните материални изрази на вибрациите около нас – мисъл-форми, енергийни смукачи, енергийни мрежи, които постоянно присъстват в нашия живот, в зависимост от мислите ни. Дадени са практики и методи за предпазване от тях.

Авторката умело е уловила чрез своя апарат проявите на доброто и злото в нашия живот, движението на светлината и превръщането ѝ в материални образи.

Засегнала е темата за начина на мислене и влиянието му върху личните ни избори и последствията от тях.

Книгата има специален подарък от Милена Милкова – четири енергийни картини, отразяващи трансофрмацията на човешката душа, върху които може да се медитира. Книгата е адресирана към всички събудени и устремени към полет души, жадни да познаят себе си и да оздравеят.

6. Като видиш добро – разкажи го!

Книга Като видиш добро, разкажи го! от Милена Нейкова
Автор: Милена Нейкова-Врахорити
Година: 2017
Издателство: Катина Груева ЕООД

В книгата са описани множество методи за пречистване на организма.

Освен плодово-чаения разтоварителен режим на Лидия Ковачева са обяснени и методите за провеждане на:

 • лимонотерапия
 • изчистване чрез ленено семе
 • водно гладуване
 • безводно гладуване
 • сокотерапия
 • известният в последно време метод на Андреас Мориц за изчистване на черния дроб и жлъчката от камъни.
 • Милена се спира подробно и на лечебните кризи по време на гладолечение.
  Дадени са много ценни съвети – как да отглеждаме свои кълнове, как да приготвяме и складираме зимнина, примерни менюта през различните сезони, бабини рецепти, масаж и много други.

  Книгата съдържа всички необходими насоки за оформяне на начина ни на хранене, а чрез него – и начина ни на живот.

  7. В името на Бог

  Книга В името на Бог от Милена Нейкова
  Автор: Милена Нейкова-Врахорити
  Година: 2013
  Издателство: Аратрон

  В нея ще намерите подробна информация за най-голямата духовна „болница“ на Земята, намираща се в село Абаджания, Централна Бразилия, която се е превърнала в последно място на надеждата за много хора по света.

  Най-интересното там, е че лечителите са невидими същества, живели като хора в различни епохи на Земята и в духовния свят продължават да помагат на нас, живите хора. Това се осъществява чрез тялото на медиум Жоао Де Деус. Над 50 години Жоао въплъщава в тялото си духовни лечители и е помогнал на милиони хора да намерят здравето си. Чрез него лекуват над 40 същества.

  Това, което е невъзможно за официалната медицина, е възможно за високите енергийни вибрации на съществата.
  Вяра, молитва, душевно пречистване, кристални бани, хранителен режим, медитации – това са ключови моменти в работата на невидимите лечители.

  За енергията разстоянието не съществува. За Бог няма нелечими болести.

  В книгата ще намерите следната информация:

  • Как се стига до Каза Дон Игнасио Де Лойола
  • Как се свързваме с Каза
  • Какво трябва да знаем, подготвяйки пътуването си
  • Кои са правилата на Каза
  • Къде да спим и други…

  „Пътеките към Бога са много.
  Ще тръгнем заедно по една от тях и до края на тази книга ще си правим компания, уважаеми читатели, а след като я затворите, ще продължите сами, подкрепяни от любящата ръка на нашия Отец. Щастливи по пътя…“

  8. С Лидия Ковачева в природното училище

  Книга С Лидия Ковачева в природното училище от Милена Нейкова
  Автор: Милена Нейкова
  Година: 2004
  Издателство: Дакини

  Историята на тази книга е много интересна. Аз не я разказах сама. Лидия беше постоянно с мен и ми диктуваше текста. Понякога бе припряна и делова, а друг път спокойна и приказлива.

  Две години след смъртта на своето тяло, тя не бе престанала да се вълнува от работата, която бе извършила в душите на много хора, получили помощ от нея. Чрез всяка дума в книгата, тя изпращаше своето послание на хората чрез мен.

  „Жива съм!“ – постоянно повтаряше Лидия. „Миленче, кажи им, че съм жива, по-жива съм от преди. Идеите, в които вярвам, са истински и изконни. Те са заложени в сътворението на света.

  Да живееш в хармония с природните закони не значи само да се храниш здравословно, да имаш познания само за храненето. Значи нещо повече. На първо място, преди храненето трябва да се оправи мисленето. Да се научи човек правилно да мисли и да стане той лекар – психотерапевт, душеприказчик първо на мислите и чувствата, които позволява да влизат и излизат от главата и сърцето му. За невежия е много трудно да ме разбере. За вещия е лесно и понятно. Някой може да се храни 365 дни в годината здравословно, но ако е обладан от долни страсти, ревност, злоба, той трови не само себе си, но замърсява и средата около себе си.“

  9. Всичко е енергия

  Книга Всичко е Енергия от Милена Нейкова
  Автор: Милена Нейкова-Врахорити
  Година: 1998
  Издателство: Балкан Прес

  Тя е моят духовен чеиз за любимата ми щерка Катина.

  Съобщи ми, че ще се омъжва и аз като всяка истинска майка трябваше да ѝ спретна чеиз.

  Мислех си какъв да бъде той? Исках да дам на моето пораснало вече момиче такъв чеиз, който да устои на всички природни бедствия – пожари, земетресения, наводнения… И измислих…!

  Ще ѝ напиша една книга, пълна с мамини заръки, която да може да отваря в трудните моменти на житейския си път.

  Тя носи посланието ми към нея за познанието, че ние сме същества от светлина, че носим знанието за себе си и за света, че притежаваме невероятни възможности за себереализация и сме обични деца на Създателя.

  В Библията е казано: „Бог създаде както видимия, така и невидимия свят“. И този невидим свят е светът на енергията с нейните превъплъщения. Реално съществуващ, той има своите правила, изключения и закони.

  Всичко е енергия! Дивна и красива. Само трябва да е разберем и да се научим да я използваме за добро.

  10. Пътечка към здравето

  Книга Пътечка към здравето от Милена Нейкова
  Автор: Милена Нейкова-Врахорити
  Година: 1997
  Издателство: Мултипринт

  В нея се разказва за едно малко момиченце, което се разболяло от една много страшна болест, объркало се и се загубило в тъмна и безнадеждна гора. Лутало се цели 23 години, търсейки път, докато не се обърнало към звездите, молейки ги за помощ. И ето, че те го чули и пред него на момента се появила една беловласа вълшебница с магическа пръчка. Една толкова дребничка, мъничка, със светулки в косата и с искри в очите. Помилвала уплашеното дете и то в миг прогледнало и видяло своята пътечка към здравето и оздравяло. Малкото момиченце съм аз, а добрата вълшебница е духовната ми майчица Лидия Ковачева.

  …И точно в момента на най-голямата ни сигурност животът ни изпраща изпитание – болест, проблем, конфликт, противоречие, и с интерес наблюдава нашите реакции и решения. Всеки ще постъпи според собствените си виждания. Не съм си поставила за задача да обяснявам колко са криви или прави те. Затова и в книгата няма да срещнете рецепти за лечение на отделни заболявания, тъй като такива не съществуват. Няма такова лекарство за здраве, любов, щастие, свобода. Всичко е въпрос на готовността на човека да осъзнава, да се пробужда, да се отваря, да се променя заедно със заобикалящия го свят. Разказвам с удоволствие една история на един човек, преоткрил своята слънчева пътека към здравето, преосмислил живота си, намерил част от своите духовни устои, готов да бъде полезен на другите.

  Джордж Оруел

  11. 1984

  Книга 1984 от Джордж Оруел
  Автор: Джордж Оруел
  Година: 2016 (първо издание 1949)
  Издателство: Фама

  Уинстън Смит работи в Министерството на истината в Лондон, град от държавата Океания. Неговото служебно задължение е да пренаписва новини от стари вестници, за да станат в „съответствие с представяните от установената власт исторически факти, защото: „Който владее миналото, той владее и бъдещето. Който владее настоящето, владее миналото“.

  ГОЛЕМИЯТ БРАТ ТЕ НАБЛЮДАВА гласи надписът под безброй портрети, чрез видеоекрани всички граждани са под постоянен надзор, а Полицията на мисълта следи за всяко отклонение от официалната идеология, чиито основни постулати са:

  ВОЙНАТА Е МИР
  СВОБОДАТА Е РОБСТВО
  НЕВЕЖЕСТВОТО Е СИЛА

  „1984“ не трябва да се разглежда като изобличение на социализма. Тя изобразява перверзията, до която води централизираната икономика, перверзия, реализирана успешно при комунизма и фашизма.“ /Джордж Оруел/

  Тия Александър

  12. 2150

  Книга 2150 от Тия Александър
  Автор: Тия Александър
  Година: 1971

  2150 е роман, издаден през 1971-ва година от Дон Плум и Тия Александър, променен и преиздаден през 1976 г. от Александър.
  Историята засяга Джон Лейк, който пътува между неговия свят през 1976 г. и бъдещия свят през 2150г., където макро обществото доминира над света. Обитателите от бъдещето приемат 1976г. като кулминацията на микро обществото.

  Книгата се базира на дневникът на Джон, който е психиатър. Поради житейския опит, които е имал и възприятията му за света, неговата душа може да бъде наречена достатъчно еволюирала, или Макро, за да може да пътува до 2150г., където неговата душа-близнак, Лия, и сродна душа – Каръл, живеят. По време на сън той излиза с астралното си тяло и отива там.

  Книгата е центрирана около Макро философията и концепции като прераждане, карма, сродни души и души близнаци, както и микро и макро ограничения.

  Тия Александър започнала семинари за изучаване на макро философия малко преди издаването на книгата.

  Книгата можете да намерите преведена на български език в интернет.

  Джо Диспенза

  13. Разчупете навика да бъдете себе си

  Книга Разчупете навика да бъдете себе си на Джо Диспенза

  Как да изгубим ума си и да си създадем нов

  Автор: Джо Диспенза
  Година: 2014
  Издателство: Кибеа

  Вие не сте обречени от гените си да живеете по определен начин до края на дните си. Днес сме свидетели на възхода на нова наука, която помага на всички човешки същества да създават реалност по свой избор. В книгата си Разчупете навика да бъдете себе си изтъкнатият автор, лектор, учен и хиропрактик д-р Джо Диспенза обединява сферите на квантовата физика, невронауката, мозъчната химия, биологията и генетиката, за да ви покаже какво е възможно.

  Вие не само ще получите необходимото познание, с което ще промените всички аспекти на личността си, но и ще разберете как да прилагате наученото и да трансформирате всяка област от живота си. Д-р Джо сваля мистичното було от древните схващания и прехвърля мост над пропастта между науката и духовността. Когато разчупите навика да бъдете себе си и истински промените ума си, животът ви никога вече няма да бъде същият!

  „Разчупете навика да бъдете себе си е могъщо съчетание от водеща наука и прилагане в реалния живот, втъкано в съвършена формула за ежедневието.“
  Грег Брейдън
  Автор на Дълбоката истина и Божествената матрица

  Дорийн Върчу

  14. Постоянният глад

  Книга

  Какво означава постоянният глад за определени храни и как да го преодолеем.

  Автор: Дорийн Върчу
  Година: 2018
  Издателство: Аратрон

  Тази книга представлява практическо ръководство, което ще ви помогне да превъзмогнете влечението си към определени храни, да намалите апетита си като цяло и да регулирате теглото си за постоянно. Тя е резултат от дългогодишните научни, психологически и метафизични проучвания на глада и копнежа за храна на Дорийн Върчу.

  Авторката разкрива, че гладът за определена храна е свързан с различни неразрешени емоции и желания, като любов, радост, финансова сигурност или прошка. В книгата са дадени разяснения на възможните значения на преяждането с много видове храни, заедно с подробни препоръки, насоки и упражнения за отказване от този опустошителен за тялото и духа начин на живот.

  Ще научите какви са характеристиките на емоционалното ядене; към кой тип преяждащи хора спадате вие и как вашата индивидуалност влияе на теглото ви; как храната променя настроенията ви и как да се справите с копнежа по някои храни. Когато се запознаете с тази информация, можете да заявите честно пред себе си защо желаете определени храни, да започнете да предотвратявате периодите на преяждане, да намалите емоционалното ядене и да си върнете балансирания здравословен апетит, който е предпоставка за възстановяване на вашето здраве, жизненост и енергия на всички нива.

  Херман Хесе

  15. Сидхарта

  Книга
  Автор: Херман Хесе
  Година: 2014
  Издателство: Фама

  Думата „сидхарта“ се състои от две думи в санскритския – „сидха“ (постигам) + „арта“ (това, което е търсено). Заедно те означават „онзи, който откри смисъла на съществуването“ или „онзи, който постигна целите си“.

  Това е историята на принц Сидхарта Гаутама, неговия път към прераждането. Историята на Буда преди Буда изпод перото на Херман Хесе.

  Всеки, който вярвя в смисъла на живота и във висшето предопределение на човека, е ценен в днешния хаос. Все едно към кое вероизповедание принадлежи и в кой знак вярва.
  Херман Хесе

  Тази история за младия мъж, разбунтувал се срещу наложената му от обществото съдба, е шедьовър на човешката мъдрост.
  Паулу Коелю

  Да сътвориш Буда, който да е нещо повече от общоприетия Буда, е дело нечувано, особено за германец. За мен „Сидхарта“ е лекарство, несравнимо по-въздействащо от Новия завет.
  Хенри Милър

  Херман Хесе (1877 – 1962), писател и поет, есеист и художник, е обявяван за най-четения немски автор на ХХ век с продадени над 150 милиона книги.
  Автор е на над двайсет творби, сред които знаменитите му романи „Степният вълк“, „Игра на стъклени перли“, „Демиан“ и „Сидхарта“.
  Носител е на Нобелова награда за литература.

  16. Нарцис и Голдмунд

  Книга Нарцис и Голдмунд от Херман Хесе

  Херман Хесе (1877-1962) е най-четеният европейски автор от XX век.

  Автор: Херман Хесе
  Година: 2015
  Издателство: Рива

  Поет, писател, художник, той е наречен „последният рицар на романтизма“. Богатото му творчество, познато в цял свят, излиза в над петдесет милиона тираж.
  През 1946 г. получава наградата „Гьоте“ и Нобеловата награда за литература.
  Романът „Нарцис и Голдмунд“ е определян като „най-хубавата и най-дълбоката книга на Хесе“. В сътворената от него вселена прозира философия, каквато всеки преживява в миговете на зрялост и себеосъществяване. Виденията на Голдмунд имат архетипен характер. Митологичните представи сякаш свързват прасвета и съвремието. Осезаем е преходът от вещественото и тленното към духовните ценности. И ако Нарцис се потапя в неизбродимата човешка същност и хармонията на живота, Голдмунд разкрива индивидуалността си в художественото творчество.
  Със съвършената си проза шедьовърът на модерната европейска класика „Нарцис и Голдмунд“ преобразява и зарежда с мъдрост и прозрения за Битието.

  17. Игра на сенки

  Книга Игра на сенки от Херман Хесе

  Сборник с разкази от немския автор Херман Хесе.

  Автор: Херман Хесе
  Година: 2006
  Издателство: Рива

  Приказки за любовта

  Прелестта на разказите на Херман Хесе (1877 – 1962) се корени в това, че тези пъстроцветни кристали притежават тайната на капките роса – и в най-малките си частици те са огледало на безкрайността. Под тънкото було на естетическата хармония в творбите на един от най-големите писатели на XX век извира красотата на живота, но дебне и безумието на света.

  Персус

  18. Пазителят. Осъзнание

  Книга Пазителят Осъзнание от Персус
  Автор: Персус
  Година: 2019
  Издателство: Вивида

  Информацията в тази книга е получена в състояние на транс. Предадена е в поредица от сеанси от духовна същност, определила себе си като Пазителят. През 2018 г. част от полученото знание беше представено в седем беседи. Тогава до него се докосна само ограничен брой хора. С настоящата книга то е достъпно за всички.

  • Пазителят
  • Божествените принципи
  • Душа, личност, карма
  • В сферата на възприятието
  • Паралелни вибрационни линии
  • 12-те фини тела на човека
  • Животът след смъртта

  Лидия Ковачева

  19. Целебният глад

  Книга на Лидия Ковачева Целебният Глад
  Автор: Лидия Ковачева
  Година: 1992
  Издателство: Водолей

  Лидия Ковачева е българска природолечителка и художник. На тридесетгодишна възраст получава туберкулозно огнище в единия си бял дроб. Следват 10 години, които тя прекарва по лекарски кабинети, диспансери и санаториуми. Въпреки лечението се появяват нови болести: двустранна белодробна туберкулоза, цироза на черния дроб и тежка депресия. Лекуващият я лекар прогнозира, че ѝ остават 2-3 месеца живот. Има наднормено тегло и тялото ѝ е подпухнало.

  В този критичен момент от своя живот Лидия Ковачева научава за лечебното гладуване. Тъй като тогава в България няма лекар-специалист, занимаващ се с това, тя се заема да търси материали и да изучава принципите на гладолечението. Запознава се с трудовете на Хербърт Шелтън, Аре Веерланд, Ал. Залманов, Пол Брег, Юрий Николаев и други. Самата тя казва, че се е превърнала във „вечен студент“ по медицина. Лидия Ковачева стига до извода, че човешкият организъм притежава способността да се самовъзстановява и самолекува, и това трябва да става безболезнено, неагресивно, с лекота и ласка.

  Някои от нейните последователи са д-р Георги Гайдурков и д-р Людмила Емилова.

  20. Гладът – Приятел и лекарство

  Гладът - Приятел и лекарство, Книга на Лидия Ковачева
  Автор: Лидия Ковачева
  Година: 1995
  Издателство: Здраве и щастие

  Първото ми запoзнанство с гладолечението беше в неговата строга класическа форма. При тежките ми заболявания (туберкулоза на белите дробове, цироза на черния дроб, миокардит, язва на дванадесетопръстника и още много други) кризите бяха неизбежни. В нашата страна нямаше специалисти в тази област и клиника, където да бъда лекувана.

  Непрекъснатото експериментирах върху себе си и върху моите приятели сътрудници.

  Плодовете, топличките чайове, медът – всички те, признати с целебната си сила, оформиха моята система. Бях постигнала това, към което се стремях – лечение леко – и по силите на всеки.

  Оказа се, че плодово-чаеният разтоварващ режим е единственото лечение при голям брой хронични заболявания. С напредването на експерименталната работа и сега списъкът на излекуваните болни продължава да се увеличава.

  За плодово-чаения разтоварващ режим, обявен за национално постижение, заслугата не е само моя, а и на моите съмишленици и пациенти.

  21. Дълголетието

  Книга на Лидия Ковачева - Дълголетието
  Автор: Лидия Ковачева
  Година: 2003
  Издателство: Гуторанов

  Трябва да се преборим със заблудите, предразсъдъците, невежеството, мързела и нехайството, вкоренени в нас, чрез самоконтрол и постоянство. Има ли целеустременост, всичко се преодолява. Нашият начин на живот трябва да бъде според законите и изискванията на природата.

  В книгата са представени предимствата на уникалната общооздравителна лечебна система на омекотено лечебно гладуване с плодово-чаен режим, резултат от дългогодишния експериментален труд на лечителката Лидия Ковачева, чрез която комплексно се пречистват всички заболели органи в човешкия организъм. Постига се техният успешен оздравителен процес, което логично отвежда към удължаване на живота на човека.

  Посочват се основните изисквания за здраве и дълголетие – храна, движение, хигиена, душевна хигиена, самоконтрол, самодисциплина, силна воля на характера.

  Подчертава се изрично, че гладолечението не е народна медицина и не може да се прилага като самолечение. Необходимо е лекарско наблюдение особено при постепенното захранване на организма след периодите на гладуване.

  Гладолечението в съвременното му развитие се явява обширна нова наука със своя самостоятелна философия. То е чисто природен способ на лечение чрез природосъобразно хранене, поддържащо човешкия организъм в постоянно здраве и постигащо безспорно неговото дълголетие.

  22. Дишане, хранене, здраве

  Книга на Лидия Ковачева - дишане, хранене, здраве

  В книгата са събрани доклади, изнесени от Лидия Ковачева в периода 1972–1984 г.

  Автор: Лидия Ковачева
  Година: 2007
  Издателство: Гуторанов и син

  Отсъствието на вътрешно душевно равновесие и хармония между „физическото развитие и душевната същност“ в човека залага капана на болестта, а чистият въздух, консумирането на сурови плодове и зеленчуци, всекидневното спортуване или разходки са необходимите елементи за поддържането на нашето здраве. Липсата на профилактика и грижа за четирите основни системи на човешкото тяло – белите дробове, храносмилателната, сърдечносъдовата и отделителната – са коренът на едно нездравословно поведение, което ни прави „роби на лекарствата и фанатичните догми“. За Лидия Ковачева причините за болестта се крият в самите нас, в нашата безотговорност към себе си и нашето здраве. Пътят на всяка болест може да бъде пресечен и самата болест – предотвратена още със самото ѝ зараждане или ако е налице – излекувана, единствено с постоянстване в един нов начин на живот и хранене, който включва не само вегетарианство и гладолечение, а цялостен комплекс позабравени природосъобразни правила и принципи.

  Основните идеи на Лидия Ковачева в тази книга залягат в по-късните ѝ бестселъри Гладът – приятел и лекарство и Дълголетието.

  Ричард Бах

  23. Мост през вечността

  Мост през вечността - книга от Ричард Бах

  Ричард Бах е автор на още няколко книги. „Едно“, „Илюзии“, „Чайката“ и други.

  Автор: Ричард Бах
  Година: 2015
  Издателство: Гуторанов

  Ние сме мостът през вечността, който свързва далечните брегове на морето, ние плетем приключения, защото така ни харесва, изживяваме мистерии, защото ни носят удоволствие, избираме бедствия, победи, предизвикателства и невъзможни случайности, подлагаме се на безброй изпитания, учим се да обичаме и да обичаме и да ОБИЧАМЕ!

  Понякога си мислим, че не е останал нито един дракон. Не е останал нито един смел рицар, нито една принцеса не броди в тайни гори, не омагьосва с усмивка елени и пеперуди.
  Понякога си мислим, че нашият век е отвъд всякакви граници, отвъд всякакви приключения. Съдбата е далеч отвъд хоризонта; озарените сенки са препуснали отдавна в галоп и са се стопили в далечината.
  Колко е хубаво, че грешим. Принцесите, рицарите, вълшебствата и драконите, тайнствата и приключенията… те са не само тук и сега, те са единствените истински обитатели на Земята! Но майсторите на реалността все още ни пресрещат насън, за да ни кажат, че не сме загубили доспехите, които са ни необходими в битката с драконите, синята огнена електрическа арка в нас, която ни позволява да променяме нашия свят така, както искаме. Интуицията не лъже: ние не сме прах, ние сме магия!
  Това е история за един рицар, който умираше, и за принцесата, която му спаси живота. Това е история за красота и зверове и чародейства и крепости, за привидната мощ на смъртта и за истинската сила на живота. Това е приказка за онова едничко приключение, което е най-важното във всяка епоха. Поне аз така мисля.

  24. Джонатан Ливингстън ЧАЙКАТА

  Джонатан Ливингстън Чайката - Книга на Ричард Бах
  Автор: Ричард Бах
  Година: 2016
  Издателство: Кибеа

  Непубликуваната досега глава на ЧАЙКАТА е като лъжица катран в кацата с мед. Нейната тема е подмяната на действието с ритуала, който го изпразва от съдържание, а стойността й е почти колкото на останалите три глави, взети заедно. Четвърта глава е натрапчиво автономна спрямо останалите три глави в любимата на поколения ята книга. Тя е брилянтен пример за текстовете, които се пишат сами (дали?) и изискват време дори авторът да ги припознае като свои.

  Ето как разсъждава авторът Ричард Бах над този феномен:

  Препрочитах тази глава отново и отново. Не можеше да е вярно! Нима чайките, които бяха последвали Джонатан, щяха да убият духа на полета с ритуали?

  Според тази глава беше напълно възможно. Аз не вярвах. Мислех си, че трите части казват всичко, че няма нужда от четвърта, че тя е небе над пустиня, прашни думи, които биха задушили радостта. И не бива да вижда бял свят.

  Защо тогава не я изгорих?

  Не знам. Оставих я настрана. Последната част от книгата вярваше в себе си, макар аз да не вярвах. Тя знаеше това, което аз отказвах да разбера: силите на властниците и ритуалите бавно убиват свободата ни да живеем така, както сами бихме избрали.

  25. Едно

  Едно - Книга на Ричард Бах
  Автор: Ричард Бах
  Година: 2015
  Издателство: Хермес

  Ричард Бах е американски писател на научна фантастика. Роден е в Оук Парк, щата Илинойс, САЩ. След като през 1970 година „Джонатан Ливингстън чайката“ му донася голяма популярност в САЩ и Европа, издава книгите „Дарът на крилата“, „Илюзии“, „Няма толкова далечно място“. Втората му съпруга актрисата Лесли Периш, която среща през 1973 г., по-късно е траен съавтор на Ричард Бах (романите „Мост през вечността“ и „Едно“). Следващата му книга – „Бягство от сигурността“ – излиза през 1995 година. А през 2008 г. излиза от печат и последната – „Живот под хипноза“.

  Какво ли би било, ако пространството се местеше, а времето се огъваше и ние можехме да се срещаме със себе си такива, каквито ще бъдем след двайсет години? Ако бе възможно да разговаряме лице в лице с хората, които сме били в миналото, или пък да се срещнем с хората, в които ще се превърнем? Ако имахме възможност да поговорим с алтернативното си „аз“ от други паралелни животи?
  Какво щяхме да им кажем и какво щяхме да ги попитаме?
  Как бихме се променили, ако знаехме какво ни очаква отвъд времето и пространството?
  Героите на тази книга – Ричард и Лесли – се озовават в един свят, където оцеляването зависи от способността да открият какво са научили техните алтернативни същности по пътищата, които те самите никога не са извървели. Където въображението и страхът са средствата за спасяването и унищожаването на световете. Защото ние сами пораждаме заобикалящия ни свят. Как можем да се разкайваме за живот, който сами сме си създали? Кого другиго, освен себе си, да проклинаме или да благославяме? Кой, освен нас самите, може да променя живота ни всеки път, когато пожелаем!
  Една книга за изборите, които правим.
  Една книга за възможностите, на които обръщаме гръб.
  И за равносметката.

  Беа Нади

  26. Лошата принцеса

  Книга Лошата принцеса от Беа Нади
  Автор: Беа Нади
  Година: 2009
  Издателство: Хелиопол

  „Лошата принцеса“ е приказка-сатира за деца и възрастни, в която всеки ще открие своята поука.

  Една непоносима принцеса ще се превърне в причина няколко приказни герои да тръгнат по света в търсене на лек срещу нейната лошотия. Дали ще го открият ли? Прочетете отговора по страниците на забавната история! Прочетете още

  27. Приказки за боговете

  Книга Приказки за боговете от Беа Нади
  Автор: Беа Нади
  Година: 2008
  Издателство: Хелиопол

  „Приказки за Боговете“ трудно може да се припише към определена категория романи – фантастика, фентъзи, любовен роман, езотерика. Има от всичко по малко, но е най-вече приказка за възрастни. Тя ви потапя в един свят на Богове, хора, ангели и дяволи, който би могло да бъде и нашият, реалният свят.

  Главната героиня е пренесена в света на ангелите, за да им върне Камъкът на мъдростта, откраднат от Създателя на човекоподобна цивилизация на друга планета. Докато се справи с тази задача, тя открива смущаващи факти за произхода си. Прочетете повече

  28. От светлина родени

  Книга От светлина родени от Беа Нади

  „От светлина родени“ е продължение на романа „Приказки за Боговете“.

  Автор: Беа Нади
  Година: 2008
  Издателство: Хелиопол

  Новият свят, изграден от Аниор, е почти завършен, когато изведнъж пристигат неизвестни хуманоиди с намерение да се заселят. Аниор успява да плени техния предводител Тимон и да пресече намеренията му. Но Тимон решава да отмъсти…

  За да ускори развитието на цивилизацията, Аниор изпраща най-близкия си приятел като пророк на планетата. Отношенията между тях са обтегнати, защото Аниор не може да отвърне на чувствата му. След като Аниор се ражда на планета като момиче, се стига до сблъсък.

  Възниква опасност за по-нататъшното съществуване на планетата. За да я спасят са нужни съвместните усилия на всичките приятели на Аниор… Прочетете повече

  29. Предупреждението

  Книга Предупреждението от Беа Нади
  Автор: Беа Нади
  Година: 2006
  Издателство: Хелиопол

  В романа „Предупреждението“ се разказва за група млади хора и техния учител, които се опитват да спасят човечеството от последствията на разместване на магнитните полюси на Земята.

  Едно завладяващо приключение, където чувства на любов, приятелство и отговорност са преплетени в сложни взаимоотношения. Прочетете повече