Програма


Месец януари


Курс Ти и Създателят

Курс Ти и Създателят

СофияOнлайн

29.01 – събота – от 10:00 до 17:30 часа

30.01 – неделя – от 10:00 до 17:30 часа

За информация и записване – тел.: +359886 611 960


Месец февруари


Курс играта на живота

Курс Играта на живота

София

04.02 – петък – от 10:00 до 17:30 часа

05.02 – събота – от 10:00 до 17:30 часа

06.02 – неделя – от 10:00 до 17:30 часа

За информация и записване – тел.: +359886 611 960


Курс Проявление и изобилие

Курс Проявление и изобилие

София

19.02 – събота – от 10:00 до 17:30 часа

20.02 – неделя – от 10:00 до 17:30 часа

За информация и записване – тел.: +359886 611 960


Месец март


курс начинаещи ДНК

Основен ДНК курс

Oнлайн София

04.03 – петък – от 10:00 до 17:30 часа

05.03 – събота – от 10:00 до 17:30 часа

06.03 – неделя – от 10:00 до 17:30 часа

За информация и записване – тел.: +359886 611 960


Курс за напреднали

ДНК 2 – курс за Напреднали

София Oнлайн

18.03 – петък – от 10:00 до 17:30 часа

19.03 – събота – от 10:00 до 17:30 часа

20.03 – неделя – от 10:00 до 17:30 часа

За информация и записване – тел.: +359886 611 960


Месец април


Курс Дълбоко копаене

Курс Дълбоко копаене

София  Oнлайн

02.04 – събота – от 10:00 до 17:30 часа

03.04 – неделя – от 10:00 до 17:30 часа

За информация и записване – тел.: +359886 611 960


Курс Ти и Създателят

Курс Ти и Създателят

София  Oнлайн

16.04 – събота – от 10:00 до 17:30 часа

17.04 – неделя – от 10:00 до 17:30 часа

За информация и записване – тел.: +359886 611 960


Месец май


курс интуитивна анатомия

Курс Интуитивна анатомия

София

Първа седмица

04.05 – сряда – от 15:00 до 21:00 часа

05.05 – четвъртък – от 15:00 до 21:00 часа

06.05 – петък – от 15:00 до 21:00 часа

07.05 – събота – от 10:00 до 17:30 часа

08.05 – неделя – от 10:00 до 17:30 часа

 

Втора седмица

11.05 – сряда – от 15:00 до 21:00 часа

12.05 – четвъртък – от 15:00 до 21:00 часа

13.05 – петък – от 15:00 до 21:00 часа

14.05 – събота – от 10:00 до 17:30 часа

15.05 – неделя – от 10:00 до 17:30 часа

 

Трета седмица

18.05 – сряда – от 15:00 до 21:00 часа

19.05 – четвъртък – от 15:00 до 21:00 часа

20.05 – петък – от 15:00 до 21:00 часа

21.05 – събота – от 10:00 до 17:30 часа

22.05 – неделя – от 10:00 до 17:30 часа

За информация и записване – тел.: +359886 611 960


Месец юни


Курс Световни отношения

Курс Световни отношения

София

08.06 – сряда – от 15:00 до 21:00 часа

09.06 – четвъртък – от 15:00 до 21:00 часа

10.06 – петък – от 15:00 до 21:00 часа

11.06 – събота – от 10:00 до 17:30 часа

12.06 – неделя – от 10:00 до 17:30 часа

За информация и записване – тел.: +359886 611 960


Курс ДНК 3

Курс ДНК 3

София

22.06 – сряда – от 15:00 до 21:00 часа

23.06 – четвъртък – от 15:00 до 21:00 часа

24.06 – петък – от 15:00 до 21:00 часа

25.06 – събота – от 10:00 до 17:30 часа

26.06 – неделя – от 10:00 до 17:30 часа

За информация и записване – тел.: +359886 611 960