Цени

Курс за начинаещи – Basic DNA

лого курс Начинаещи

Предварителни условия: Няма

Продължителност на курса – 3 дни

Цена на курса за Начинаещи – Basic DNA – 400 лв.

Предплатата от 100 лева е заявка за вашето участие в курса за Начинаещи.

*Ако вече сте изкарали курса и искате да го повторите е необходимо да внесете сумата от 150 лева, която не включва учебните помагала.


Курс за Напреднали – Advanced DNA

лого курс Напреднали

Предварителни условия: Завършен курс за начинаещи – Basic DNA

Продължителност на курса – 3 дни

Цена на курса за Напреднали – Advanced DNA– 400 лв.

Предплатата от 100 лева е заявка за вашето участие в курса за Напреднали.

*Ако вече сте изкарали курса и искате да го повторите е необходимо да внесете сумата от 150 лева, която не включва учебните помагала.


Курс за Дълбоко копаене – Dig Deeper

лого курс Дълбоко копаене

Предварителни условия: Изкарани курсове за начинаещи – Basic DNA и курс за напреднали – Advanced DNA

Продължителност на курса – 2 дни

Цена на курса за Дълбоко копаене – Dig Deeper– 300 лв.

Предплатата от 80 лева е заявка за вашето участие в курса за Дълбоко копаене.

*Ако вече сте изкарали курса и искате да го повторите е необходимо да внесете сумата от 100 лева, която не включва учебните помагала.


Курс Ти и Създателят – You and God

лого Ти и Създателят

Предварителни условия: Изкарани курсове за начинаещи – Basic DNA, за напреднали – Advanced DNA и Дълбоко Копаене – Dig Deeper

Продължителност на курса – 2 дни

Цена на курса Ти и Създателят – You and God – 350 лв.

Предплатата от 80 лева е заявка за вашето участие в курса Ти и Създателят.

*Ако вече сте изкарали курса и искате да го повторите е необходимо да внесете сумата от 150 лева, която не включва учебните помагала.


Курс Ти и Tвоят Партньор – You and Your Significant Other

лого Ти и твоят Партньор

Предварителни условия: Изкарани курсове за начинаещи – Basic DNA, за напреднали – Advanced DNA и Дълбоко Копаене – Dig Deeper

Продължителност на курса – 2 дни

Цена на курса Ти и Tвоят Партньор – You and Your Significant Other – 350 лв.

Предплатата от 80 лева е заявка за вашето участие в курса Ти и Създателят.

*Ако вече сте изкарали курса и искате да го повторите е необходимо да внесете сумата от 150 лева, която не включва учебните помагала.


Курс за Проявление и Изобилие – Manifesting and Abundance

лого курс Проявление и Изобилие

Предварителни условия: Изкарани начални курсове – курс за начинаещи – Basic DNA, курс за напреднали – Advanced DNA и курс Дълбоко Копаене

Продължителност на курса – 2 дни

Цена на курса за Проявление – Manifestation and Abundance – 300 лв.

Предплатата от 80 лева е заявка за вашето участие в курса за Проявление и изобилие.

*Ако вече сте изкарали курса и искате да го повторите е необходимо да внесете сумата от 100 лева, която не включва учебните помагала.


Курс за Сродна душа – Soul Mate

лого курс Сродна душа

Предварителни условия: Изкарани начални курсове – курс за начинаещи – Basic DNA, курс за напреднали – Advanced DNA и курс Дълбоко Копаене

Продължителност на курса – 2 дни

Цена за курс за Сродна душа – Soul Mate – 250 лв.

Предплатата от 50 лева е заявка за вашето участие в курса за Сродна душа.

*Ако вече сте изкарали курса и искате да го повторите е необходимо да внесете сумата от 90 лева, която не включва учебните помагала.


Курс Играта на живота – Game of life

лого курс Играта на Живота

Предварителни условия: Изкарани курсове за начинаещи – Basic DNA и курс за напреднали – Advanced DNA

Продължителност на курса – 3 дни

Цена за курс Играта на живота – Game of life – 350 лв.

Предплатата от 100 лева е заявка за вашето участие в курса Играта на живота.

*Ако вече сте изкарали курса и искате да го повторите е необходимо да внесете сумата от 100 лева, която не включва учебните помагала.


Курс за Перфектно тегло – Rhythm to a perfect weight

лого курс Ритъм

Предварителни условия: Изкарани начални курсове – курс за начинаещи – Basic DNA, курс за напреднали – Advanced DNA и курс Дълбоко Копаене

Продължителност на курса – 1 ден

Цена за курс Перфектно тегло – Rhythm to a perfect weight – 150 лева.

Предплатата от 50 лева е заявка за вашето участие в курса Перфектно тегло.

*Ако вече сте изкарали курса и искате да го повторите е необходимо да внесете сумата от 80 лева, която не включва учебните помагала.


Курс Световни отношения – World relations

лого курс Световни Отношения

Предварителни условия: Изкарани начални курсове – курс за начинаещи – Basic DNA, курс за напреднали – Advanced DNA и курс Дълбоко Копаене

Продължителност на курса – 5 дни

Цена за курс Световни отношения – World relations – 600 лв.

Предплатата от 150 лева е заявка за вашето участие в курса Световни отношения.

*Ако вече сте изкарали курса и искате да го повторите е необходимо да внесете сумата от 200 лева, която не включва учебните помагала.


Курс Интуитивна анатомия – Intuitivity Anatomy

лого курс Интуитивна анатомия

Предварителни условия: Изкарани начални курсове – курс за начинаещи – Basic DNA, курс за напреднали – Advanced DNA и курс Дълбоко Копаене

Продължителност на курса – 15 дни

Цена за курс Интуитивна анатомия – Intuitive Anatomy – 1600 лв.

Предплатата от 300 лева е заявка за вашето участие в курса Интуитивна Анатомия.

*Ако вече сте изкарали курса и искате да го повторите е необходимо да внесете сумата от 500 лева, която не включва учебните помагала.


Курс Болести и разстройства – Disease & Disorder

лого курс Болести и разстройства

Предварителни условия: Изкарани начални курсове – курс за начинаещи – Basic DNA, курс за напреднали – Advanced DNA, курс Дълбоко Копаене и курс Интуитивна Анатомия – Intuitive Anatomy

Продължителност на курса – 10 дни.

Цена за курс Болести и разстройства – Disease & Disorder – 1200 лева.

Предплатата от 250 лева е заявка за вашето участие в курса Болести и разстройства.

*Ако вече сте изкарали курса и искате да го повторите е необходимо да внесете сумата от 300 лева, която не включва учебните помагала.


Курс ДНК3 – DNA 3

лого курс ДНК 3

Предварителни условия: Изкарани начални курсове – курс за начинаещи – Basic DNA, курс за напреднали – Advanced DNA, курс Дълбоко Копаене и курс Интуитивна Анатомия – Intuitive anatomy
Продължителност на курса – 5 дни

Цена за курс ДНК3 – DNA3 – 700 лева.

Предплатата от 150 лева е заявка за вашето участие в курса ДНК3

*Ако вече сте изкарали курса и искате да го повторите е необходимо да внесете сумата от 200 лева, която не включва учебните помагала.


Курс за Децата на дъгата – Rainbow Children

лого курс Децата на дъгата

Предварителни условия: Няма

Продължителност на курса – 5 дни

Цена за курс Децата на дъгата – Rainbow Children – … лв.

Предплатата от …… лева е заявка за вашето участие в курса Децата на дъгата

*Ако вече сте изкарали курса и искате да го повторите е необходимо да внесете сумата от …. лева, която не включва учебните помагала.


В цената на всеки курс влизат :

  • Учебни материали на български език за съответния курс.
  • Книга на Ваяна Стайбъл – „Тета лечение“ – за курс „Начинаещи“.
  • Книга на Ваяна Стайбъл – „Тета лечение за напреднали“ – за курс „Напреднали“.
  • Книга на Ваяна Стайбъл – „Болести и разстройства“ – за курс „Болести и Разстройства“,