Цени


Курс за начинаещи – Basic DNA

 

basic-think

 

Предварителни условия: Няма

Продължителност на курса – 3 дни

Цена на курса за Начинаещи – Basic DNA – 350 лв.

Предплатата от 50 лева е заявка за вашето участие в курса за Начинаещи.

Първите 20 човека, записали се за курса Начинаещи, получават стипендия от 50 лв.

 

* Стипендия = на отстъпка

*Ако вече сте изкарали курса и искате да го повторите е необходимо да внесете сумата от 80 лева, която не включва учебните помагала.

 


Курс за Напреднали – Advanced DNA

 

advanced

 

Предварителни условия: Завършен курс за начинаещи – Basic DNA,  

Продължителност на курса – 3 дни

Цена на курса за Напреднали – Advanced DNA– 350 лв.

Предплатата от 50 лева е заявка за вашето участие в курса за Напреднали.

Първите 20 човека, записали се за курса Напреднали, получават стипендия от 50 лв.

 

*Стипендия = на отстъпка

*Ако вече сте изкарали курса и искате да го повторите е необходимо да внесете сумата от 80 лева, която не включва учебните помагала.

 


Курс за  Дълбоко копаене – Dig Deeper

 

dig-deeper1Предварителни условия: Изкарани курсове за начинаещи – Basic DNA и  курс за напреднали – Advanced DNA 

Продължителност на курса – 2 дни

Цена на курса за Дълбоко копаене – Dig Deeper– 210 лв.

Предплатата от 50 лева е заявка за вашето участие в курса за Дълбоко копаене.

Първите 20 човека, записали се за курса Напреднали, получават стипендия от 20 лв.

 

*Стипендия = на отстъпка

*Ако вече сте изкарали курса и искате да го повторите е необходимо да внесете сумата от 50 лева, която не включва учебните помагала.

 


Курс за Проявление и Изобилие – Manifesting and Abundance

 

manifesting

 

Предварителни условия: Изкарани курсове за начинаещи – Basic DNA и курс за напреднали – Advanced DNA 

Продължителност на курса – 2 дни

Цена на курса за Проявление – Manifestation and Abundance – 350 лв.

Предплатата от 20 лева е заявка за вашето участие в курса за Проявление и изобилие.

Първите 20 човека, записали се за курса Проявление и изобилие, получават стипендия от 50 лв.

 

*Стипендия = на отстъпка

*Ако вече сте изкарали курса и искате да го повторите е необходимо да внесете сумата от 60 лева, която не включва учебните помагала.

 


Курс за Сродна душа – Soul Mate

 

soul-mate-2Предварителни условия: Изкарани курсове за начинаещи – Basic DNA и курс за напреднали – Advanced DNA

Продължителност на курса – 2 дни

Цена за курс за Сродна душа – Soul Mate – 190 лв.

Предплатата от 50 лева е заявка за вашето участие в курса за Сродна душа.

Първите 20 човека, записали се за курса Сродна душа, получават стипендия от 20 лв.

*Стипендия = на отстъпка

*Ако вече сте изкарали курса и искате да го повторите е необходимо да внесете сумата от 60 лева, която не включва учебните помагала.

 


Курс Играта на живота -Game of life

изтеглен файл

 

 

Предварителни условия : Изкарани курсове за начинаещи – Basic DNA и курс за напреднали – Advanced DNA

Продължителност на курса – 3 дни

Цена за курс Играта на живота – Game of life – 350 лв.

Предплатата от 50 лева е заявка за вашето участие в курса Играта на живота.

Първите 20 човека, записали се за курса играта на живота, получават стипендия от 50 лв.

 

*Стипендия = на отстъпка

*Ако вече сте изкарали курса и искате да го повторите е необходимо да внесете сумата от 80 лева, която не включва учебните помагала.

 


Курс Световни отношения – World relations

world-relationsПредварителни условия : Изкарани курсове за начинаещи – Basic DNA и курс за напреднали – Advanced DNA

Продължителност на курса – 5 дни

Цена за курс Световни отношения – World relations – 600 лв.

Предплатата от 100 лева е заявка за вашето участие в курса Световни отношения.

Първите 20 човека, записали се за курса Световни отношения, получават стипендия от 70 лв.

*Стипендия = на отстъпка

*Ако вече сте изкарали курса и искате да го повторите е необходимо да внесете сумата от 200 лева, която не включва учебните помагала.


Курс Интуитивна анатомия -Intuitivity Anatomy

 

intutive-anatomy

 

Предварителни условия : Изкарани курсове за начинаещи – Basic DNA и курс за напреднали – Advanced DNA

Продължителност на курса – 15 дни

Цена за курс Интуитивна анатомия – Intuitive Anatomy – 1600 лв.

Предплатата от 150 лева е заявка за вашето участие в курса Интуитивна Анатомия.

Първите 20 човека, записали се за курса Интуитивна Анатомия, получават стипендия от 240 лв.

 

*Стипендия = на отстъпка

*Ако вече сте изкарали курса и искате да го повторите е необходимо да внесете сумата от 350 лева, която не включва учебните помагала.

 


Курс  Болести и разстройства – Disease & Disorder

 

disease

 

Предварителни условия : Изкарани курсове за начинаещи – Basic DNA,  курс за напреднали – Advanced DNA и Интуитивна Анатомия – Intuitive Anatomy

Продължителност на курса – 10 дни.

Цена за курс Болести и разстройства – Disease & Disorder – 1200 лева.

Предплатата от 100 лева е заявка за вашето участие в курса Болести и разстройства.

Първите 20 човека, записали се за курса Болести и разстройства, получават стипендия от 100 лева.

 

*Стипендия = на отстъпка

*Ако вече сте изкарали курса и искате да го повторите е необходимо да внесете сумата от 300 лева, която не включва учебните помагала.

 


Курс  ДНК3 – DNA3

dna3

 

Предварителни условия : Изкарани курсове за начинаещи – Basic DNA,  курс за напреднали – Advanced DNA и Интуитивна Анатомия – Intuitive Anatomy

Продължителност на курса – 5 дни

Цена за курс ДНК3 – DNA3 – (очаквайте скоро)

Предплатата от …… лева е заявка за вашето участие в курса ДНК3

Първите 20 човека, записали се за курса ДНК3, получават стипендия от … лв.

 

*Стипендия = на отстъпка

*Ако вече сте изкарали курса и искате да го повторите е необходимо да внесете сумата от …. лева, която не включва учебните помагала.

 

 


Курс за Децата на дъгата – Rainbow Children

 

rainbow-young-adultПредварителни условия : Няма

Продължителност на курса – 5 дни

Цена за курс Децата на дъгата – Rainbow Children – (очаквайте скоро)

Предплатата от …… лева е заявка за вашето участие в курса Децата на дъгата

Първите 20 човека, записали се за курса Децата на дъгата, получават стипендия от … лв.

 

*Стипендия = на отстъпка

*Ако вече сте изкарали курса и искате да го повторите е необходимо да внесете сумата от …. лева, която не включва учебните помагала.

 


Курс за Перфектно тегло – Rhythm to a perfect weight

 

RHYTHM

Предварителни условия : Изкарани курсове за начинаещи – Basic DNA и курс за напреднали – Advanced DNA

Продължителност на курса – 1 ден

Цена за курс Перфектно тегло – Rhythm to a perfect weight – 150 лева.

Предплатата от 30 лева е заявка за вашето участие в курса Перфектно тегло.

Първите 20 човека, записали се за курса Перфектно тегло, получават стипендия от 30 лв.

 

*Стипендия = на отстъпка

*Ако вече сте изкарали курса и искате да го повторите е необходимо да внесете сумата от 50 лева, която не включва учебните помагала.

 


 

В цената на всеки курс влизат :

  • Учебни материали на български език за съответния курс.
  • Книга на Ваяна Стайбъл – „Тета лечение“ – за курс „Начинаещи“.
  • Книга на Ваяна Стайбъл – „Тета лечение за напреднали“ – за курс „Напреднали“.
  • Книга на Ваяна Стайбъл – „Болести и разстройства“ – за курс „Болести и Разстройства“,