Курс за Начинаещи – ДНК 1

Предна корица на книга Тета лечение от Ваяна Стайбъл

Основа на курс за Начинаещи

Курс за начинаещи по Theta Healing (basic DNA) е началото на пътешествието „Тета“.
Животът ни се определя от вярванията ни, от нашите убеждения. Тези наши виждания идват от различни нива. Някои са на същностно ниво – изградили сме ги в рамките на текущия си живот. Други са на генетично ниво – наследили сме от своите предци с цел да се отработят родовите модели на поведение. Някои вярвания ние попиваме от историческо ниво, където се съдържат колективните вярвания на човечеството като цяло. А вярванията на душевно ниво са най-дълбоките, специфични за нас като индивидуални, духовни създания.
На този основен курс ще практикуваме техниките, които дава Тета методът за промяна на вярванията, които сме преценили, че искаме да променим. Ще се научим как да използваме това познание както за да премахнем вредните си навици, така и за да сбъднем нови здравословни такива.

 

Програма на основен ДНК 1 курс:

 • Ще започнем с историята на Тета метода;
 • Ще разгледаме мозъчните честоти – Гама, Бета, Алфа, Тета и Делта, както и начинът, по който те влияят на терапията;
 • Ще се научим да слушаме и следваме интуицията си;
 • Ще започнем да се обучаваме в съзнателното навлизане в тета състояние чрез използването на медитация за осъществяване на връзка със Създателя;
 • Ще обмислим и осъзнаем силата на мисълта и думите и ще видим прякото им влияние върху живота ни;
 • Ще се научим да правим мускулен (енергиен) тест, чрез който потвърждаваме истинността на вярванията си;
 • Ще научим техниката за промяна на убеждения, за да можем след локализирането на едно вярване то да бъде заменено с най-подходящото за нас в този момент. По този начин ще започнем да оформяме действителността, към която се стремим;
 • Ще научим методиката, наречена при нас „копаене“, за да издирим точно онова вярване, което блокира промяната, която желаем;
 • Ще разберем как вярванията ни са свързани и влияят директно върху умственото, душевното и телесното ни здраве;
 • Ще изучим основна техника за виждане (сканиране) в тялото – както нашето, така и на друг човек;
 • Ще разгледаме ролята на подсъзнанието при провеждането на терапия и проявлението на желанията ни и ще осъзнаем силата му;
 • Ще използваме Theta Healing и за това да се синхронизираме и привлечем най-подходящия партньор за нас, нашата „сродна душа“, или пък за да вдъхнем живот и обновим текущата си връзка;
 • Ще научим да прекратяваме ненужните си вече нездравословни взаимоотношения и да създаваме нови, обогатяващи такива;
 • Ще използваме техниката за гледане в бъдещето; ще разкрием „тайните“, които то пази;
 • Ще упражним техниката за проявяване на желанията си – материални и нематериални; ще усетим това, което наистина искаме и ще го проявим;
 • Ще осъществим контакт с Ангелите си пазители и духовните си водачи, за да получим напътствия от тях;
 • Ще използваме активацията на ДНК хромозомите на жизнеността и младостта за подмладяване на тялото си.

Този курс е задължителен за да можете да продължите обучението си с курс за Напреднали, и курс Дълбоко копаене, а оттам – към всички други!

Лого на курс за начинаещи по Тета лечение
 
Вижте цените на различните курсове – тук

Можете да прегледате програмата за курсовете – тук

Запишете се за курс – тук